Opleidingen

Academy of Equine Dentistry     

Deze internationale opleiding voor de tandheelkunde van paarden is gevestigd in een klein dorpje in Idaho, USA. Tijdens deze opleiding wordt zowel theorie als praktijk uitvoerig behandeld. Gecertificeerde tandartsen werken nauw samen met de studenten om zo van elkaar te leren en iedereen tot een hoger niveau te brengen. Deze school trekt geïnteresseerden van over de hele wereld en dat maakt het naast een leerzame reis ook altijd heel gezellig. 

Opleidingsmodules
De opleiding bestaat uit verschillende modules die doorlopen moeten worden voordat het praktijk examen kan worden afgelegd.  De eerste module bestaat uit een anatomiecursus van drie dagen en beginnerscursus tandheelkunde. Hier krijg je één op één les van een gecertificeerd paardentandarts en theorielessen. De tweede module, die ook twee weken duurt, is een herhaling van de eerste module, maar er wordt meer van je verwacht en je mag gebruikmaken van verschillende soorten tandheelkunde instrumenten. Tussen de tweede en de derde module wordt er van je verwacht dat je stages loopt bij gecertificeerde paardentandartsen, zodat je in de derde module zelfstandig aan het werk kan. Het is dan de bedoeling dat je zelfstandig een paardenmond kunt beoordelen en behandelen en na elk paard krijg je feedback op je werk. Aan het eind van de twee weken van de derde module moet je een theorie-examen afleggen. Dit examen gaat over alles wat in de vorige modules is behandeld. Ik heb voor dat examen een 10 gehaald. Tussen de derde en de vierde (en laatste) module moet je weer stages lopen en zelf aan de slag. De vierde module bestaat uit je praktijkexamen en voordat je daar aan mag deelnemen moet je 40 uur stage hebben gelopen bij een gecertificeerde paardentandarts en zelfstandig 125 paarden hebben behandeld. Tijdens de vierde module wordt er nog een klein stukje theorie herhaald, maar het grootste gedeelte bestaat uit het praktijkexamen. Deze duurt een hele week en bestaat uit 2 paarden per dag, eentje ’s ochtends en eentje ’s middags. In totaal wordt je dus op 10 paarden beoordeeld. Als je het praktijkexamen van de school haalt, mag je je officieel gecertificeerd paardentandarts noemen, of zoals ze dat bij de opleiding noteren CEqD (Certified Equine Dentist)

Nascholing
De Academy of Equine Dentistry hanteert een strikte regel dat iedere gecertificeerde paardentandarts elke 18 maanden terug moet komen naar de school voor nascholing. Dit is er om te zorgen dat de kwaliteit van de school gewaarborgd blijft en de tandartsen geregeld terugkomen voor nieuwe technieken en informatie. Bovendien kunnen we allemaal veel van elkaar leren, zeker door alle verschillende nationaliteiten. Onderaan deze pagina zal ik al mijn verschillende nascholingscertificaten blijven toevoegen. 

Diploma’s
Onder deze alinea staan de behaalde diploma’s van de verschillende modules van deze opleiding op een rijtje. De eerste is van de anatomiecursus (A100), de tweede is van de eerste module (D100), de derde is van de tweede module (D200), de vierde is van de derde module (D300), de vijfde is van de vierde module (D400) en de laatste laat mijn officiële diploma van het praktijkexamen zien, waardoor ik nu Certified Equine Dentist ben (CEqD). 

 

International Association of Equine Dentistry (IAED)

De IAED is een organisatie die wereldwijd de kwaliteit van de paardentandheelkunde waarborgt. Door wetenschappelijk onderzoek en het bundelen van krachten wereldwijd wordt kennis doorgegeven en de lat hoog gelegd voor iedere paardentandarts. De IAED heeft een examen ontwikkeld die afgelegd kan worden voor een internationale registratie als gecertificeerd paardentandarts. De Academy of Equine Dentistry, waar ik mijn opleiding heb gevolgd, biedt vanuit de IAED dit examen aan om af te leggen. Dit mag alleen als je ook gekwalificeerd bent voor het afleggen van het praktijkexamen van de school zelf. Het examen van de IAED legt de lat nog net een stuk hoger dan het examen van de school. Zo krijg je maar één kans, bij één paard. Je wordt anoniem gescoord en er zit een tijdslimiet op het examen. Ook dit examen heb ik afgelegd en gehaald en ik mag mezelf dan ook nu officieel IAED Certified Equine Dentist noemen.

Diploma
Hieronder kun je het certificaat van dat examen zien. 

 

Bachelor (BSc) en Master (Msc) Diergeneeskunde, Universiteit van Utrecht

Naast paardentandarts ben ik ook dierenarts. Ik heb mijn Bachelor en Master Diergeneeskunde aan de Universiteit van Utrecht gevolgd. Ik ben hiermee begonnen in september 2013 en in mei 2020 ben ik afgestudeerd als dierenarts (MSc). De bachelor en de master duren allebei drie jaar, maar ik heb tussen deze twee onderdelen een tussenjaar genomen om mij te verdiepen in de tandheelkunde van paarden en de opleiding tot paardentandarts te volgen aan de Academy of Equine Dentistry in Idaho, USA.  Als dierenarts mag ik een paard in het bloed prikken om te sederen voor de behandeling en kan ik pijnstillers toedienen als dit nodig is. Bovendien kan ik als dierenarts extra diensten aanbieden zoals vaccinaties en andere veterinaire consulten (ook bij huisdieren zoals honden, katten, konijnen en knaagdieren). Voor de mogelijkheden kun je altijd even contact opnemen. 

Diploma’s
Hieronder staan de certificaten van zowel mijn bachelordiploma als de masterdiploma. Let op! De officiële masterdiploma krijg ik nog en de foto is dus de tijdelijke die je altijd krijgt voor de officiële diploma-uitreiking. 

International College for Professional Bitfit Consultants (ICPBC)

Naast gecertificeerd paardentandarts en dierenarts ben ik sinds oktober 2021 ook gecertificeerd bitfitter. Ik merkte tijdens mijn werk als paardentandarts dat veel paardeneigenaren vragen hadden of het bit waarmee ze reden wel de juiste is voor het paard en of het paard tekenen van ongemak laat zien in de mond dat te maken kan hebben met het bit. Ik vond het fantastisch om te merken dat mensen geïnteresseerd zijn in de verschillende werkingen van het bit en welke dan het beste bij het paard, maar niet geheel onbelangrijk, ook bij de ruiter zou passen. Vandaar dat ik had besloten mij hier meer in te verdiepen en een opleiding te volgen waarbij je niet alleen de verschillende bitten leert kennen, maar ook leert kijken naar de invloeden ervan op het paard en de ruiter. Ik vind dit een fantastische combinatie! De kennis die ik heb over het locomotie-apparaat en de spieren van het paard en de werking van de kaak kan ik gebruiken bij het bitffitten. Ik luister naar het probleem, onderzoek het paard en het hoofdstel/bit en wil daarna ook de combinatie zien rijden. Daarna kunnen we het probleem vaststellen en kijken of een paard op een ander bit beter reageert. 

Mijn enige eis voor een bitfitconsult is dat het paard door mij behandeld is aan het gebit, of recentelijk behandeld

 is door een collega-paardentandarts (met certificering). 

Diploma
Hieronder kun je het certificaat zien van de afgeronde opleiding tot bitfitconsultant bij de ICPBC. 

Nascholing

Academy of Equine Dentistry
De Academy of Equine Dentistry hanteert regels rondom de nascholing. Zelf heb ik de volgende nascholing gevolgd:

  • 2021: De nascholingscursus aan de AED is de hoogste module (D500) van de school, waarbij je als gecertificeerd paardentandarts lesgeeft aan studenten. Deze is met succes afgerond in november 2021 (zie onderstaand certificaat).
  • 2018: Anatomiecursus (A100) in Juli 2018 (zie onderstaand certificaat).