De behandeling

De behandeling van het gebit van een paard ziet er altijd indrukwekkend uit. Er komt ook van alles bij kijken voordat je goed zicht hebt op het gehele gebit. Allereerst is het belangrijk dat het paard stilstaat, zodat er netjes en nauwkeurig gewerkt kan worden. Hiervoor worden de paarden gesedeerd. De sedatie die ik aan de paarden geef is een gel dat sublinguaal moet worden toegediend. Dit betekent dat de gel in kleine hoeveelheden onder de tong wordt gespoten en hierdoor wordt het paard langzaam slaperig. Het paard zal bij de goede dosering slaperig blijven staan en dat is het gewenste effect. Om het paard te ondersteunen wordt het, tijdens het slaperig worden, opgehangen in een halster dat speciaal gemaakt is voor tandheelkundige ingrepen. Vanuit deze positie kan dan rustig gewerkt worden aan het gebit.

Voordat er met apparatuur aan de slag wordt gegaan, wordt altijd eerst de mond goed gespoeld en bekeken. Opvallende dingen worden overlegd met de eigenaar en de uitgangspositie wordt besproken. Uiteraard mag u zelf altijd even aan het gebit voelen als u durft! Apparatuur dat gebruikt wordt voor de behandeling is materiaal geregistreerd voor tandheelkundig werk bij paarden. Ik werk met elektrisch materiaal omdat dit nauwkeuriger, sneller en effectiever werkt dan handmatig materiaal. Bij goed gebruik hebben de paarden hier geen last van.

Na de behandeling wordt het gebit nogmaals besproken met de eigenaar van het paard en wordt er een toelichting gegeven op het gedane werk in de mond. Dit wordt allemaal ook vastgelegd op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Uiteraard is er nogmaals de ruimte om te voelen naar de verschillen in het gebit van voor en na het werk. Het paard kan na de behandeling nog een tijdje slaperig zijn.

Waarom?

“Waarom moet mijn paard naar de tandarts, in het wild worden ze toch ook niet behandeld?”

Dit is een veel voorkomende en terechte vraag. Waarom moet het paard van tegenwoordig eigenlijk naar de tandarts? Het paard moet naar de tandarts omdat wij de paarden gebruiken. In het wild vindt natuurlijke selectie plaats en paarden met een slecht gebit worden een stuk minder oud dan wij hedendaags van onze paarden verwachten. Daarnaast voeren wij de paarden andere en verschillende soorten voer dan waar de wilde paarden naar zoeken.

Een jaarlijkse controle van het gebit zorgt er voor dat een paard zo lang mogelijk zijn tanden en kiezen kan gebruiken en hierdoor ook zo lang mogelijk op een natuurlijke manier gras en hooi kan vermalen. Op deze manier wordt het voer optimaal verwerkt en uiteindelijk verteerd. Bovendien wordt het gebit tijdens de controle gereinigd, waardoor het langer meegaat. Daarnaast zorgt een jaarlijkse controle ervoor dat niet zichtbare problemen in de mond eerder worden opgespoord. Het kan zijn dat er van buitenaf niks zichtbaar is en met een jaarlijks kijkje in de mond is het misschien wel niet te laat om het probleem volledig te verhelpen. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld oorzaken van problemen tijdens het rijden ontdekt en opgelost worden.

Veel voorkomende problemen

Opvallende verschijningen in de mond die vaak voorkomen en problemen geven voor het paard zijn de haken. Haken zijn scherpe punten aan een kies die de normale beweging van de kaken beperkt. Als een paard aan de grond graast komt zijn onderkaak naar voren. Als er zich dan een haak op de bovenste kiezenrij bevindt, kan de onderkaak maar beperkt naar voren geschoven worden omdat deze wordt tegengehouden door de haak. Bovendien is dit contact tussen haak en tegenoverstaande kies erg pijnlijk en kan zelfs zorgen dat de kiezen los komen te liggen in de kaak.

Een ander veel voorkomend probleem is een gat tussen twee aangrenzende kiezen. In dit gat kunnen voedselresten blijven zitten wat voor verschillende problemen kan zorgen.

Met een jaarlijkse controle kunnen deze problemen teruggedrongen worden en onder controle gehouden worden.